KORUMA KURULLARININ GÖREVLERİ

 

   Denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüğü tarafından iletilen,

 1. Suçtan zarar gören kişilerin suç nedeniyle karşılaştıkları;

  1. Sosyal,

  2. Ekonomik,

  3. Psikolojik sorunların çözümünde yardımcı  olmak,

 2. Ceza İnfaz Kurumlarından salıverilen hükümlülerin;

  1. Meslek veya sanat edinmelerinde,

  2. İş bulmalarında,

  3. Sanat sahibi olanlar ile tarım işletmeciliği yapmak isteyenlere araç ve kredi sağlanmasında,

  4. İşyeri açmak isteyenlere yardım edilmesinde karşılaştıkları diğer güçlüklerin çözümünde yardımcı olmak.

 3. Salıverilen çocuk hükümlülerin öğrenimlerine devam etmelerini sağlamaya yönelik her türlü tedbiri almak; Bu amaçla denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüğü tarafından hazırlanan projeleri görüşmek ve karara bağlamak, salıverilen diğer hükümlülere de bu konuda yardımcı olmak.

 4. Çocuk hükümlülerin tahliye olduktan sonra eğitimlerine devam etmeleri çok önemlidir. Bu nedenle, ceza infaz kurumundan salıverilen çocuk hükümlülerin öğrenimlerine devam etmelerini sağlamak amacıyla koruma kurulları, çocuk hükümlülerin;

  1. Devam edeceği okulun temininde,

  2. Okurken kalacak yerinin sağlanmasında

  3. Okul Masraflarının karşılanmasında,

  4. Rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin sağlanmasında,

  5. Eğitim ile ilgili diğer hizmetlerinin karşılanmasında yardımcı olmaktadır.

 5. Suçtan zarar gören veya ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlülere öğrenimlerine devam etmelerini sağlamaya yönelik denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüğü tarafından hazırlanan projeleri görüşmek ve karara bağlamak.

 6. Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.